Toán Lớp 9: Tìm k để 3 đường thẳng (d1),(d2),(d3) đồng quy bt (d1)y=3x-1;(d2)y=kx-7; (d3)y=x+5

By Huyền Thư

Toán Lớp 9: Tìm k để 3 đường thẳng (d1),(d2),(d3) đồng quy bt (d1)y=3x-1;(d2)y=kx-7; (d3)y=x+5

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm k để 3 đường thẳng (d1),(d2),(d3) đồng quy bt (d1)y=3x-1;(d2)y=kx-7; (d3)y=x+5”

 1. Pt hoành độ giao điểm của $(d_1),(d_3)$
  $3x-1=x+5\\↔2x=6\\↔x=3\\→y=8$
  $→$ Tọa độ giao điểm $(d_1),(d_3)$ là $(3;8)$
  Để $(d_1),(d_2),(d_3)$ đồng quy thì $(d_2)$ phải đi qua điểm $(3;8)$
  $→8=3k-7\\↔15=3k\\↔5=k$
  Vậy $k=5$ thì 3 đường thẳng $(d_1),(d_2),(d_3)$ đồng quy
   

  Trả lời

Viết một bình luận