Toán Lớp 5: 1) tìm y y: 0,25 – y = 15,6 y:01-y:4-y 0,75=2,25 2.một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph một xe máy đi quãng đường dài n

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 5: 1) tìm y
y: 0,25 – y = 15,6
y:01-y:4-y 0,75=2,25
2.một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph
một xe máy đi quãng đường dài như vậy trong 3 giờ 12ph
hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu km

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1) tìm y y: 0,25 – y = 15,6 y:01-y:4-y 0,75=2,25 2.một ô tô đi quãng đường dài 140km trong 2 giờ 30ph một xe máy đi quãng đường dài n”

Viết một bình luận