Toán Lớp 9: Tích 2 số lẻ liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 167 . Tìm hai số đó

Toán Lớp 9: Tích 2 số lẻ liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 167 . Tìm hai số đó

TRẢ LỜI

 1. Giải:
  Gọi 2 số lẻ liên tiếp là a và a + 2 (a ∈ NN)
  Theo bài ra, a(a + 2) – (a + a + 2) = 167
  -> a^2 + 2a – 2a – 2 = 167
  -> a^2 = 169 = (±13)^2
  Mà a ∈ NN nên a = 13 
  -> a + 2 = 15
  Vậy 2 số đó là 13 và 15.
   

  Trả lời
 2. Gọi hai số lẻ liên tiếp lần lượt là x ; x + 2 ( x \in NN**)
  Tích của chúng là x . (x+2) = x^2 +2x
  Tổng của chúng là x + (x+2) = x + x + 2 = 2x + 2
  Vì tích của hai số lẻ liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 167 nên ta có :
  (x^2 + 2x) – (2x+2) = 167
  <=> x^2 +2x – 2x – 2 = 167
  <=> x^2 – 2 = 167
  <=> x^2 = 169
  <=> x \in{ 13 ; -13}
  Mà x \in NN** nên x = 13
  Vậy số lẻ bé hơn là 13
  => Số lẻ lớn hơn là 13+ 2 = 15
  Vậy hai số lẻ cần tìm lần lượt là 13 ; 15

  Trả lời

Viết một bình luận