Toán Lớp 9: tỉ số trong một cơ quan là 2:7.Cơ quan đó có khoảng 75-85 người .Hỏi trong cơ quan đó có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ

Toán Lớp 9: tỉ số trong một cơ quan là 2:7.Cơ quan đó có khoảng 75-85 người .Hỏi trong cơ quan đó có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ

TRẢ LỜI

 1. Gọi $2x$, $7x$ là số nam, số nữ của cơ quan ($x\in\mathbb{N^*}$)
  Cơ quan có tổng cộng $2x+7x=9x$ người
  Theo bài ta có:
  $75<9x<85$
  $\to 8,(3)<x<9,(4)$
  $\to x=9$
  Vậy cơ quan có $2.9=18$ nam và $7.9=63$ nữ

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 7 = 9(phần)
  Gọi số nam , nữ lẫn lượt có trong cơ quan là x,y(người)(x,y>0)
  Ta xét ĐK : 
  x + y \vdots 9
  75 \le x + y \le 85
  Vì x + y \vdots 9 mà còn 75 \le x + y \le 85
  Ta 81 thỏa mãn 2 đk .
  ⇒ x + y = 81 (1)
  Ta có tỉ số trong 1 cơ quan là 2 : 7 = x/y
  ⇒ 7x – 2y = 0 (2)
  Từ (1),(2) ta có hệ phương trình :
  \(\left\{ \begin{array}{l}x+y=81\\7x-2y=0\end{array} \right.\)
  Giải hệ pt , ta được \(\left\{ \begin{array}{l}x=18\\y=63\end{array} \right.\) (TM)
  Vậy số nam có trong cơ quan là 18 người
         số nữ có trong cơ quan là 63 người 
   

  Trả lời

Viết một bình luận