Toán Lớp 9: Sự khác nhau giữa sin cos tan ?

Toán Lớp 9: Sự khác nhau giữa sin cos tan ?

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Sin = (đối)/(huyền)
  Cos = (kề)/(huyền)
  Tan = (đối)/(kề)
  3 đại lượng trên đều có giá trị khác nhau ở mỗi thời điểm , ở mỗi góc 

  Trả lời
 2. * Khác nhau về công thức trong Δ vuông
  – Sin = $\dfrac{Đối}{Huyền}$ 
  – Cos (cosin) = $\dfrac{Kề}{Huyền}$ 
  – Tan = $\dfrac{Đối}{Kề}$ 
  – Cotan = $\dfrac{Kề}{Đối}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận