Toán Lớp 3: Bai2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều rộng kém chiều dài 27m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

Toán Lớp 3: Bai2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều rộng kém chiều dài 27m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Chu vi : 94m
  Diện tích : 370 m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài là :
  10 + 27 = 37 ( m )
  Chu vi mảnh đất là :
  (37+10)xx2 = 94 ( m )
  DIện tích mảnh đất là :
  37xx10=370(m^2)
  Đáp số : Chu vi : 94m
  Diện tích : 370 m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp:P= 94m, S=370$m^{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                 Bài giải
                                 Chiều dài mảnh đất đó là:
                                     10+27=37 (m) 
                                     Chu vi mảnh đất đó là:
                                       (37+10)x2=47×2=94(m)
                                       Diện tích mảnh đất đó là:
                                          10×37=370 ($m^{2}$)

   

  Trả lời

Viết một bình luận