Toán Lớp 3: Bai2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều rộng kém chiều dài 27m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

By Kim Xuân

Toán Lớp 3: Bai2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều rộng kém chiều dài 27m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.
Viết một bình luận