Toán Lớp 9: Một cửa hàng thời trang nhập về một số áo với giá vốn 300000 đồng/1 áo.Đợt một,cửa hàng bán hết 80 áo.Nhân dịp khuyến mãi,để bán hết ph

By Thu Ánh

Toán Lớp 9: Một cửa hàng thời trang nhập về một số áo với giá vốn 300000 đồng/1 áo.Đợt một,cửa hàng bán hết 80 áo.Nhân dịp khuyến mãi,để bán hết phần còn lại,của hàng đã giả giảm giá 20% so với giá niêm yết ở một đợt một.Biết rằng sau khi bán hết số áo của đợt nhập hàng này thì cửa hàng lãi 25%.
A)tính số lượng áo nhập về biết sau khi bán hết cửa hàng thu về cả vốn lẫn lãi là 37 500 000?
B)hỏi vào dịp khuyến mãi cửa hàng đó bán một chiếc áo giá bao nhiêu tiền?
Viết một bình luận