Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Một cửa hàng thời trang nhập về một số áo với giá vốn 300000 đồng/1 áo.Đợt một,cửa hàng bán hết 80 áo.Nhân dịp khuyến mãi,để bán hết ph

Toán Lớp 9: Một cửa hàng thời trang nhập về một số áo với giá vốn 300000 đồng/1 áo.Đợt một,cửa hàng bán hết 80 áo.Nhân dịp khuyến mãi,để bán hết phần còn lại,của hàng đã giả giảm giá 20% so với giá niêm yết ở một đợt một.Biết rằng sau khi bán hết số áo của đợt nhập hàng này thì cửa hàng lãi 25%.
A)tính số lượng áo nhập về biết sau khi bán hết cửa hàng thu về cả vốn lẫn lãi là 37 500 000?
B)hỏi vào dịp khuyến mãi cửa hàng đó bán một chiếc áo giá bao nhiêu tiền?

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Số tiền cửa hàng thu được là: 300000 .100  + 12 . 300 000 = 42300 000 (đồng)
  b,  Gọi a là số tiền của mỗi chiếc áo đợt 1,
  Giá tiền của nó ở đợt 2 là 0,7a
  Vì tổng số tiền cửa hàng thu được là 42300000 nên:
  80a + 0,7a.20 = 42300000
  ⇔a = 450 000
  Giá tiền vào dịp khuyến mãi là:450 000 . 70% = 315 000 (đồng) 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh