Toán Lớp 9: Mẹ bạn Tùngcó dẫn Tùngđến một trung tâm thương mại để mua một đôi giầythể thao. Biết một đôi giầy thể thao đang đang được khuyến mãi gi

Toán Lớp 9: Mẹ bạn Tùngcó dẫn Tùngđến một trung tâm thương mại để mua một đôi giầythể thao. Biết một đôi giầy thể thao đang đang được khuyến mãi giảm giá 40%, mẹ bạn Tùngcó thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm, mẹ bạn Tùngchỉ phải trả 1026000đồng cho đôi giầy thể thao? Hỏi giá ban đầu của một đôi giầy thể thao là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: $1.800.000$ đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi giá ban đầu của đôi giày là $x\left( {x > 0} \right)$ (đồng)
  Giá sau khi giảm lần đầu là 
  $\left( {100\%  – 40\% } \right).x = 60\% .x = 0,6.x$ (đồng)
  Giá sau khi được giảm thêm 5% là:
  $\begin{array}{l}
  \left( {100\%  – 5\% } \right).0,6.x = 95\% .0,6.x\\
   = 0,95.0,6.x\\
   = 0,57.x\\
   \Leftrightarrow 0,57.x = 1026000\\
   \Leftrightarrow x = 1800000
  \end{array}$
  Vậy giá ban đầu của đôi giày là $1.800.000$ đồng

  Trả lời

Viết một bình luận