Toán Lớp 9: ho góc nhọn α. Biết sin α · cos α = 12/25 , tính sin α , cos α , tan α

By Ngọc Sa

Toán Lớp 9: ho góc nhọn α. Biết sin α · cos α = 12/25 , tính sin α , cos α , tan α

0 bình luận về “Toán Lớp 9: ho góc nhọn α. Biết sin α · cos α = 12/25 , tính sin α , cos α , tan α”

Viết một bình luận