Toán Lớp 7: . Cho rABC có AB = AC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC và I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh : a) BN = CM b) rBMI = r

By Nguyệt

Toán Lớp 7: . Cho rABC có AB = AC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC và I là
giao điểm của BN và CM. Chứng minh :
a) BN = CM b) rBMI = rCNI
c) AI là phân giác của A d) AI vuông góc với BC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: . Cho rABC có AB = AC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC và I là giao điểm của BN và CM. Chứng minh : a) BN = CM b) rBMI = r”

 1. Ta có MA = MB =AB/2(M là trung điểm của AB )
  NC = NA = AC/2 (N là trung điểm của AC)
  mà AB = AC (gt)
  => MA = NA
  Xét ΔANB và ΔAMC có:
  MA = NA (cmt)
  A : chung
  AB = AC (gt)
  => ΔANB = ΔAMC (c.g.c)
  => CM = BN (2 cạnh tương ứng) (ĐPCM)
  => B^=C^ (2 góc tương ứng)

  Trả lời

Viết một bình luận