Toán Lớp 7: Tìm nghiệm đa thức sau: x ³+14x Giúp mik vs ạ!

By Lyla Anh

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm đa thức sau: x ³+14x
Giúp mik vs ạ!

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm nghiệm đa thức sau: x ³+14x Giúp mik vs ạ!”

 1. Cho x ³+14x = 0 
         x(x²+14)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\ x^{2}+14 =0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^{2}=-14(Loại vì x^{2} \geq 0 với mọi x) \end{array} \right.\)
  Vậy nghiệm đa thức x ³+14x là x=0
  Vote 5 sao bạn nhé
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
   

  Trả lời

Viết một bình luận