Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm đa thức sau: x ³+14x Giúp mik vs ạ!

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm đa thức sau: x ³+14x
Giúp mik vs ạ!

Comments ( 2 )

 1. Cho x ³+14x = 0 
         x(x²+14)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\ x^{2}+14 =0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^{2}=-14(Loại vì x^{2} \geq 0 với mọi x) \end{array} \right.\)
  Vậy nghiệm đa thức x ³+14x là x=0
  Vote 5 sao bạn nhé
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
   

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-7-tim-nghiem-da-thuc-sau-14-giup-mik-vs-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh