Toán Lớp 9: Đố: 4 tập giấy,3 quyển vở mua hết 54 nghìn,7 tập giấy & 6 quyển vở mua hết 99 nghìn.Hỏi 1 tập giấy,1 quyển vở hết bao nhiêu tiền? help!

Toán Lớp 9: Đố:
4 tập giấy,3 quyển vở mua hết 54 nghìn,7 tập giấy & 6 quyển vở mua hết 99 nghìn.Hỏi 1 tập giấy,1 quyển vở hết bao nhiêu tiền?
help!!!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: $9$ nghìn đồng/tập giấy, $6$ nghìn đồng/quyển vở
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $x$, $y$ (nghìn đồng) là giá tiền một tập giấy, một quyển vở ($x, y>0$)
  Mua $4$ tập giấy, $3$ quyển vở hết $54$ nghìn đồng
  $\to 4x+3y=54$
  Mua $7$ tập giấy, $6$ quyền vở hết $99$ nghìn đồng 
  $\to 7x+6y=99$
  Giải hệ: $x=9; y=6$ (TM)
  Vậy một tập giấy $9$ nghìn đồng, một quyển vở giá $6$ nghìn đồng
   

  Trả lời
 2. Gọi người mua 4 tập giấy và 3 quyển vở là A
  Gọi người mua 7 tập giấy và 6 quyển vở là B
  Giả sử A mua gấp đôi số hàng và phải trả gấp đôi số tiền tức là :
  8 tập giấy + 6 quyển vở và hết 108000 đồng
  Người B mua 7 tập giấy và 6 quyển vở hết 99000 đồng 
  Như vậy , hai người mua lệch nhau 1 tập giấy với số tiền là 
  108000 – 99000 = 9000 ( đồng )    
  <=> 9000 đồng chính là tiền của một tập giấy
  Giá tiền mua 6 quyển vở là :
  99000 – ( 9000 . 7 ) =  36000
  Giá tiền 1 quyển vở là :
  36000 : 6 = 6000 ( đồng )
  Vậy mua một tập giấy hết 9000 đồng 
         mua một tập vở hết 6000 đồng
  Chúc bạn học tốt !!
  @Katniss

  Trả lời

Viết một bình luận