Toán Lớp 8: tính (x-1) ³ cái này là hằng đẳng thức nka

Toán Lớp 8: tính
(x-1) ³
cái này là hằng đẳng thức nka

TRẢ LỜI

Viết một bình luận