Toán Lớp 9: để chuẩn bị cho đội tuyển HSG lớp 9 trong tháng 4 trường A tổ chức thi chọn học sinh vào đội tuyển với 3 môn văn toán anh mỗi học sinh

By Dương

Toán Lớp 9: để chuẩn bị cho đội tuyển HSG lớp 9 trong tháng 4 trường A tổ chức thi chọn học sinh vào đội tuyển với 3 môn văn toán anh mỗi học sinh dduojc đăng kí tối đa là 2 môn trên 3 môn. lớp 8a đăng kí 100% thi vào đội tuyển trong đó cso 18 học sinh đăng kí thi toán, 22 em đăng kí thi môn văn và 13 em đăng kí thi môn anh văn. Biết trong số đó thì có 5 em thi cả toán và văn, 2 em thi cả văn và anh, 3 em thi cả anh và toán. Tính số học sinh lớp 8a

0 bình luận về “Toán Lớp 9: để chuẩn bị cho đội tuyển HSG lớp 9 trong tháng 4 trường A tổ chức thi chọn học sinh vào đội tuyển với 3 môn văn toán anh mỗi học sinh”

 1. Số hs chỉ đăng kí văn
  22-5-2=15 (học sinh)
  Số hs chỉ đăng kí toán
  18-5-3=10 (học sinh )
  Số hs chì đăng kí anh
  13-2-3=8 (học sinh)
  Số học sinh lớp 8A 
  15 +10+8+5+2+3=43 (học sinh)
  Đáp số : 43 học sinh.
  Chúc bạn học tốt nhá!!!
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số hs chỉ đăng kí văn
  22-5-2=15 hs
  số hs chỉ đăng kí toán
  18-5-3=10 hs
  số hs chì đăng kí anh
  13-2-3=8
  số học sinh lớp 8a là
  15 +10+8+5+2+3=43 hs
  vậy lớp 8a có 43 hs

  Trả lời

Viết một bình luận