Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác có độ dài là 5cm; 12cm; 13cm. Tính góc của tam giác đối diện với cạnh có độ dài là 13cm

Toán Lớp 9: Cho tam giác có độ dài là 5cm; 12cm; 13cm. Tính góc của tam giác đối diện với cạnh có độ dài là 13cm

Comments ( 2 )

 1. Xét $ΔABC$ có $AB=5cm, AC=12cm, BC=13cm$
  Ta có: $13²=5²+12²$
  ⇒ Theo định lý Pitago đảo thì $ΔABC$ vuông tại $A$
  ⇒ $\widehat{A}=90^{o}$
  Mà $\widehat{A}$ là góc đối diện với cạnh $BC=13cm$
  Vậy góc đối diện với cạnh có độ dài $13cm$ có số đo góc là $90^{o}$
  Bạn có gì không hiểu hỏi dưới phần bình luận nhé.

  toan-lop-9-cho-tam-giac-co-do-dai-la-5cm-12cm-13cm-tinh-goc-cua-tam-giac-doi-dien-voi-canh-co-do

 2. text{Giải đáp: 30cm² }
  text{ Lời giải và giải thích chi tiết }
  text{Xét 5² + 12² → 25 + 144 = 169 }
  text{ 13² = 169 }
  text{Vậy 5² + 12² = 13² }
  text{Do tam giác có ba cạnh với độ dài các cạnh thỏa mãn định lí Pi-ta-go }
  $→$ $Góc$ $đối$ $diện$ $với$ $cạnh$ $có$ $độ$ $dài$ $13 cm$ $là$ $góc$ $vuông$ $có$ $số$ $đo$ $là$ $90^{o}$
  Xem hình ở dưới đây ạ!

  toan-lop-9-cho-tam-giac-co-do-dai-la-5cm-12cm-13cm-tinh-goc-cua-tam-giac-doi-dien-voi-canh-co-do

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm