Toán Lớp 7: Cho tam giác có . Trên tia lấy điểm sao cho .Tia phân giác của góc cắt và lần lượt tại và . a. Chứng minh rằng: b. Chứng m

Toán Lớp 7: Cho tam giác có . Trên tia lấy điểm sao cho .Tia phân giác của góc cắt và lần lượt tại và . a. Chứng minh rằng: b. Chứng minh c. Từ kẻ tại . Chứng minh: .

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác có . Trên tia lấy điểm sao cho .Tia phân giác của góc cắt và lần lượt tại và . a. Chứng minh rằng: b. Chứng m”

Viết một bình luận