Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết AB=30cm, HC=32cm .Tính BH,AH

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết AB=30cm, HC=32cm .Tính BH,AH

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết AB=30cm, HC=32cm .Tính BH,AH”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét \Delta AHB vuông tại H , ta có :
  \hat{H} = 90^@
  \to AB^2 – BH^2 = 30^2- BH^2 = 900 – BH^2 = AH^2(1)
  Xét \Delta AHC vuông tại H ,ta có :
  AH ⊥ HC
  Có : BH * HC = AH^2
  \to BH * 32 = AH^2 (2)
  Từ (1) và (2) , ta được :
  32 * BH = 900 – BH^2
  \to -BH^2 – 32BH + 900 = BH
  \Delta = (-32)^2-4(-1)*900 = 4624
  ⇒ sqrt{\Delta} = 68
  Vì \Delta > 0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt :
  BH_1 = (-(-32)+68)/(2(-1)) = -50  (vô lý)
  BH_2 = (-(-32)-68)/(2(-1)) = 18 (nhận)
  Ta có : 32 * BH = AH^2
  \to 32 * 18 = AH^2
  \to 576 = AH^2
  \to AH = 24(cm)
  Vậy BH = 18cm và AH = 24cm 

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah-biet-ab-30cm-hc-32cm-tinh-bh-ah

  Trả lời
 2. Giải đáp: BH=15 cm,AH=24 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong ΔABC vuông tại A $(gt)$ ,AH\botBC $(gt)$ có:
  AB^2=BH.BC
  Hay AB^2=BH.(BH+HC)
  ⇒BH.(BH+32)=30^2
  ⇔BH^2+32BH=900
  ⇔BH^2+32BH-900=0
  ⇔BH^2-18BH+50BH-900=0
  ⇔BH(BH-18)+50(BH-18)=0
  ⇔(BH-18)(BH+50)=0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}BH-18=0\\BH+50=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}BH=18\\BH=-50\end{array} \right.\) 
  Mà BH>0
  ⇒BH=18 (cm)
  Áp dụng hệ thức giữa cạnh và đường cao trong ΔABC vuông tại A $(gt)$ ,AH\botBC $(gt)$ có:
  AH^2=BH.CH
  Hay AH^2=18.32
  ⇒AH^2=576
  ⇒AH=24 (cm) \text{(vì} AH>0)

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah-biet-ab-30cm-hc-32cm-tinh-bh-ah

  Trả lời

Viết một bình luận