Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm . Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết AB = 2/3 AC

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12cm . Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết AB = 2/3 AC

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Theo định lý Pytago ta có:}
  AB^2+AC^2=BC^2=12^2=144
  text{Ta có:}  AB = 2/3 AC
  <=>\frac{AB}{2}=\frac{AC}{2}
  =>\frac{AB^2}{2}\=frac{AC^2}{9}=(AB^2+AC^2)/(4+9)=\frac{BC^2}{13}=144/13
  => AB^2=144/13 . 4= 576/13
   =>AB=\frac{24\sqrt{13}}{13}
  =>AC^2=144/13 . 9= 1296/13
  =>AC=\frac{36\sqrt{13}}{13}
  text{#Study Well}

  Trả lời

Viết một bình luận