Toán Lớp 9: cho tam giác abc nội tiếp đường tròn đường kính bc diện tích tam giác abc lớn nhất khi ab bằng bao nhiêu giúp mình với ạ mình cảm ơn!

By Bích Hải

Toán Lớp 9: cho tam giác abc nội tiếp đường tròn đường kính bc diện tích tam giác abc lớn nhất khi ab bằng bao nhiêu
giúp mình với ạ mình cảm ơn!

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giác abc nội tiếp đường tròn đường kính bc diện tích tam giác abc lớn nhất khi ab bằng bao nhiêu giúp mình với ạ mình cảm ơn!”

Viết một bình luận