Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC nhọn . Trên cạnh AB, lần lượt lấy các điểm D,E sao cho AD=DE=EB . trung tuyết AM cắt CD tại I a) CM EDCM là hình thang

By Quỳnh

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC nhọn . Trên cạnh AB, lần lượt lấy các điểm D,E sao cho AD=DE=EB . trung tuyết AM cắt CD tại I
a) CM EDCM là hình thang
b) CM IA = IM
c) bik CD = 24 cm tính ID

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC nhọn . Trên cạnh AB, lần lượt lấy các điểm D,E sao cho AD=DE=EB . trung tuyết AM cắt CD tại I a) CM EDCM là hình thang”

 1. a)
  Vì AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC
  ⇒CM=MB
  Xét ΔABC có:
  DE=EB(gt)
  CM=MB(cmt)
  ⇒EM là đường trung bình của ΔABC
  ⇒EM//DC( tính chất đường trung bình )
  Xét tứ giác EDCM có:
     EM//DC(cmt)
  ⇒ tứ giác EDCM là hình thang ( dấu hiệu nhận biết hình thang )(đpcm)
  b)
  Vì EM//DC(cmt)
  Hay EM//DI
  Xét ΔAEM có:
  EM//DI(cmt)
  AD=DE(gt)
  ⇒DI là đường trung bình của ΔAEM
  ⇒IA=IM( tính chất đường trung bình )(đpcm)
   c)
  Vì EM là đường trung bình của ΔABC
  ⇒EM=1/2DC( tính chất đường trung bình )
  Vì DI là đường trung bình của ΔAEM
  ⇒ID=1/2EM( tính chất đường trung bình )
  ⇒ID=1/2 . 1/2DC=1/4DC=1/4 .24=6(cm)
  Vậy ID=6(cm)

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-nhon-tren-canh-ab-lan-luot-lay-cac-diem-d-e-sao-cho-ad-de-eb-trung-t

  Trả lời
 2. a/ $ED=EB$
  $→E$ là trung điểm $DB$
  $AM$ là đường trung tuyến ứng $BC$
  $→M$ là trung điểm $BC$
  Xét $ΔBDC$:
  $E,M$ là trung điểm $DB,BC$
  $→EM$ là đường trung bình $ΔBDC$
  $→EM//DC$
  Xét $◊EDCM$:
  $EM//DC(cmt)$
  $→◊EDCM$ là hình thang
  b/ $AD=DE$
  $→D$ là trung điểm $AE$
  $EM//DC$ hay $EM//DI$
  Xét $ΔAEM$:
  $EM//DI(cmt)$
  mà $D$ là trung điểm $AE$
  $→DI$ là đường trung bình $ΔAEM$
  $→I$ là trung điểm $AM$
  $→IA=IM$
  c/ Xét $ΔBDC$:
  $EM$ là đường trung bình $ΔBDC$
  $→EM=\dfrac{1}{2}CD$ hay $EM=\dfrac{1}{2}.24$
  $↔EM=12cm$
  Xét $ΔAEM$:
  $DI$ là đường trung bình $ΔAEM$
  $→DI=\dfrac{1}{2}EM$ hay $ID=\dfrac{1}{2}.12$
  $↔ID=6cm$
  Vậy $ID=6cm$
   

  toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-nhon-tren-canh-ab-lan-luot-lay-cac-diem-d-e-sao-cho-ad-de-eb-trung-t

  Trả lời

Viết một bình luận