Toán Lớp 7: x + -31 phần 12 mũ 2 = 49 phần 12 mũ 2 – x = y mũ 2

By Huyền Thanh

Toán Lớp 7: x + -31 phần 12 mũ 2 = 49 phần 12 mũ 2 – x = y mũ 2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: x + -31 phần 12 mũ 2 = 49 phần 12 mũ 2 – x = y mũ 2”

 1. Giải đáp:
  x=5,y=41/12 hoặc y=(-41)/12
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + (-31/12)^2 = (49/12)^2  -x = y^2
  $\bullet$ x + (-31/12)^2 = (49/12)^2-x
  ⇔ x + 961/144 = 2401/144 -x
  ⇔ x + 961/144 = -x + 2401/144
  ⇔ x + x=-961/144 + 2401/144
  ⇔ 2x = 10
  ⇔x=10÷2
  ⇔x=5
  $\bullet$ (49/12)^2 – x=y^2
  ⇔ 2401/144 – 5=y^2
  ⇔ y^2=2401/144 – 720/144
  ⇔ y^2=1681/144
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}y^2=(\dfrac{41}{12})^2\\y^2=(\dfrac{-41}{12})^2\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}y=\dfrac{41}{12}\\y=\dfrac{-41}{12}\end{array} \right.\) 
  Vậy x=5,y=41/12 hoặc y=(-41)/12
   

  Trả lời

Viết một bình luận