Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy 2đ D,E. AD cắt BE tại I, AE cắt BD tại F. a,cm IF vuông AB tại A b, g

Toán Lớp 9: cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy 2đ D,E. AD cắt BE tại I, AE cắt BD tại F.
a,cm IF vuông AB tại A
b, gọi P,Q,K lần lượt là trung điểm AB, BF, FI. cm M,F,Q,I cùng thuộc 1 đường tròn

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) Ta có : A1^=12sđ\widebatCD ; B1^=12sđ\widebatCD
  Mà COD^=sđ\widebatCD=90o
  Từ đó suy ra A1^=B1^=45o
  ΔABDnội tiếp ( O ) đường kính AB nên vuông tại D
  ⇒ΔBDPvuông tại D có B1^=45onên vuông cân
  Tương tự : ΔACPvuông cân 
  b) Xét ΔABPcó BD⊥AP;AC⊥BPvà chúng cắt nhau tại H nên H là trực tâm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )