Toán Lớp 9: cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy 2đ D,E. AD cắt BE tại I, AE cắt BD tại F. a,cm IF vuông AB tại A b, g

By Phương Diễm

Toán Lớp 9: cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy 2đ D,E. AD cắt BE tại I, AE cắt BD tại F.
a,cm IF vuông AB tại A
b, gọi P,Q,K lần lượt là trung điểm AB, BF, FI. cm M,F,Q,I cùng thuộc 1 đường tròn

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, trên nửa đường tròn lấy 2đ D,E. AD cắt BE tại I, AE cắt BD tại F. a,cm IF vuông AB tại A b, g”

 1. Giải đáp:
  a) Ta có : A1^=12sđ\widebatCD ; B1^=12sđ\widebatCD
  Mà COD^=sđ\widebatCD=90o
  Từ đó suy ra A1^=B1^=45o
  ΔABDnội tiếp ( O ) đường kính AB nên vuông tại D
  ⇒ΔBDPvuông tại D có B1^=45onên vuông cân
  Tương tự : ΔACPvuông cân 
  b) Xét ΔABPcó BD⊥AP;AC⊥BPvà chúng cắt nhau tại H nên H là trực tâm
   

  Trả lời

Viết một bình luận