Toán Lớp 8: a. (x-11)(x+13)=0 b.4x^2-4x=0 tìm x nha mng, chỉ mình với :((

By Mỹ anh

Toán Lớp 8: a. (x-11)(x+13)=0
b.4x^2-4x=0
tìm x nha mng, chỉ mình với :((

0 bình luận về “Toán Lớp 8: a. (x-11)(x+13)=0 b.4x^2-4x=0 tìm x nha mng, chỉ mình với :((”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  a) ( x – 11 ) ( x + 13 ) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-11=0\\x+13=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=11\\x=-13\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 11 ; x = – 13
  b) 4x^2 – 4x = 0
  ⇔ 4x ( x – 1 ) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}4x=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 0 ; x = 1
  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $

  Trả lời

Viết một bình luận