Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Có số cũ là : xyz3 ; số mới là xyz
  Ta có : xyz3 gấp 10 lần xyz và hơn 3 đơn vị
  Hiệu 2 số nếu số đó giảm 3 đơn vị là : 1992 – 3 = 1989
  Số đó là : 1989 : ( 10 – 1 ) x 10 + 3 = 2213
         Vậy số đó là : 2213
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #Nocopy
  #Tiểu Khôn
   

 2. Giải đáp:
  Gọi số phải tìm là A3
  A3-A=1992
  10A+3-A=1992
  => 9A=1989
  => A= 1989 : 9
  => A = 2213
  Vậy số phải tìm là 2213

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )