Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị

By Hải Ngân

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên có tận cùng bằng 3, biết rằng nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 1992 đơn vị”

 1. Giải đáp:
  Có số cũ là : xyz3 ; số mới là xyz
  Ta có : xyz3 gấp 10 lần xyz và hơn 3 đơn vị
  Hiệu 2 số nếu số đó giảm 3 đơn vị là : 1992 – 3 = 1989
  Số đó là : 1989 : ( 10 – 1 ) x 10 + 3 = 2213
         Vậy số đó là : 2213
  #CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #Nocopy
  #Tiểu Khôn
   

  Trả lời

Viết một bình luận