Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn. Lấy C bất kỳ thuộc nửa đường tròn. Đường tru

Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, kẻ 2 tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa
đường tròn. Lấy C bất kỳ thuộc nửa đường tròn. Đường trung trực của AC cắt Ax tại M.
1. Chứng minh: MC là tiếp tuyến của (O).
2. Kẻ đường thẳng vuông góc với MO tại O, đường thẳng này cắt tia By tại N.
Chứng minh: C, N, M thẳng hàng.
Mk cần rất gấp làm ơn >

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
    Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ Ax và By là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A và B. Trên Ax lấy điểm C bất kì, đường thẳng qua O và vuông góc với OC cắt By tại D. a) Chứng minh AC. BD = R2 . b) Chứng minh tam giác COD đồng dạng với tam giác ODB. c) Chứng minh CD là tiếp tuyến của (O). e) Tìm vị trí của điểm C trên Ax để tứ giác ACDB có chu vi nhỏ nhất.
     
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu