Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn đường kính AB .Từ A và B kẻ tiếp tuyến Ax ,By với nửa đường tròn .Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn sao cho góc MOA =

Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn đường kính AB .Từ A và B kẻ tiếp tuyến Ax ,By với nửa đường tròn .Lấy điểm M thuộc nửa đường tròn sao cho góc MOA = 60 độ .Qua M kể tiếp tuyến với nửa đường tròn và cắt Ax,By lần lượt tại P và Q
a, chứng minh PQ=AP +BQ
b,BM=? Biết AB=12

TRẢ LỜI

 1. a: Xét (O) có 
  CM là tiếp tuyến có M là tiếp điểm
  CA là tiếp tuyến có A là tiếp điểm
  Do đó: CM=CA
  Xét (O) có
  DM là tiếp tuyến có M là tiếp điểm
  DB là tiếp tuyến có B là tiếp điểm
  Do đó: DM=DB
  Ta có: CM+MD=CD
  mà CM=CA
  và DM=DB
  nên CD=CA+DB
  xin  5* sao nha

  Trả lời

Viết một bình luận