Toán Lớp 9: Cho HS y=2x+m+1. Tìm gt thực của m để đths cắt trục tung tại điểm có từng độ =-2 A, m=-3. B,m=-1 C, m=0 D,m=-3

Toán Lớp 9: Cho HS y=2x+m+1. Tìm gt thực của m để đths cắt trục tung tại điểm có từng độ =-2
A, m=-3.
B,m=-1
C, m=0
D,m=-3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận