Toán Lớp 4: Bài 2: Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 9720 lít nước vào hồ bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm bao nhiêu lít nước?

Toán Lớp 4: Bài 2: Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 9720 lít nước vào hồ bơi. Hỏi trung bình mỗi phút máy đó bơm bao nhiêu lít nước?

TRẢ LỜI

 1. Đổi: $1$ giờ $12$ phút $=$ $60$ phút $+$ $12$ phút $=$ $72$ phút
  Số lít nước trung bình mỗi phút máy đó bơm là:
  $9720$ $÷$ $72$ $=$ $135$ $(l$ $nước)$
  Đáp số: $135l$ $nước$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  Trả lời

Viết một bình luận