Toán Lớp 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 8 cm , DC = 15 cm a) Tính AC . b) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với AC tại M cắt AB ở điểm N và cắt

Toán Lớp 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 8 cm , DC = 15 cm
a) Tính AC .
b) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với AC tại M cắt AB ở điểm N
và cắt tia CB ở điểm I . Tính DM.
c) Chứng minh 2MDMN.MI
d)Tính góc BMC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 8 cm , DC = 15 cm a) Tính AC . b) Đường thẳng đi qua D và vuông góc với AC tại M cắt AB ở điểm N và cắt”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Tam giác ADC vuông tại D :
  AC=AD2+CD2=82+152=17(cm)
  b.Xét tam giác ACD vuông tại D
  Theo hệ thức lượng ta có:
  DM.AC=AD.DC
  DM=8⋅1517=12017(cm)
  c.Ta thấy tam giác ANM ~ tam giác INB
  mà tam giác INB ~  tam giác ICM
  vậy tam giác ANM ~ tam giác ICM
  từ đó ta có được 
  MN.MI=CM.AM
  Mặt khác áp dụng htl trong tam giác ADC ta có: CM.AM=DI2
  Vậy MN.MI=DI2

Viết một bình luận