Toán Lớp 8: rut gon 5x-10/25x^2-50x ko can giai thich

Toán Lớp 8: rut gon 5x-10/25x^2-50x ko can giai thich

0 bình luận về “Toán Lớp 8: rut gon 5x-10/25x^2-50x ko can giai thich”

 1. Hướng dẫn trả lời:
  $\text{Ta có: $\dfrac{5x – 10}{25x^2 – 50x}$.}$
  $\text{= $\dfrac{5.(x – 2)}{25x.(x – 2)}$.}$
  $\text{= $\dfrac{5.(x – 2)}{5x.5.(x – 2)}$.}$
  $\text{= $\dfrac{1}{5x}$.}$
  Giải đáp:
  $\text{= $\dfrac{1}{5x}$.}$

Viết một bình luận