Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-4)x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) (m khác 4) a) tìm m để đồ thị hàm số đi qua a(1;6) b) vẽ đồ thị hàm số với m vừa

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-4)x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) (m khác 4)
a) tìm m để đồ thị hàm số đi qua a(1;6)
b) vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu a tính góc tạo bởi đồ thị hàm số vừa vẽ ở truc ox( làm tròn đến phút)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-4)x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) (m khác 4) a) tìm m để đồ thị hàm số đi qua a(1;6) b) vẽ đồ thị hàm số với m vừa”

Viết một bình luận