Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-4)x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) (m khác 4) a) tìm m để đồ thị hàm số đi qua a(1;6) b) vẽ đồ thị hàm số với m vừa

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = (m-4)x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) (m khác 4)
a) tìm m để đồ thị hàm số đi qua a(1;6)
b) vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm được ở câu a tính góc tạo bởi đồ thị hàm số vừa vẽ ở truc ox( làm tròn đến phút)

Comments ( 1 )

  1. Cho mình xin 5 sao nha bạn
    #Lùn
    toan-lop-9-cho-ham-so-y-m-4-4-co-do-thi-la-duong-thang-d-m-khac-4-a-tim-m-de-do-thi-ham-so-di-qu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )