Toán Lớp 8: cho biết 3x (x-1) + x – 1 = 0. Giá trị của x là : A. 1 B. – 1/3 C. Cả a, b D. Một đáp án khác

Toán Lớp 8: cho biết 3x (x-1) + x – 1 = 0. Giá trị của x là :
A. 1
B. – 1/3
C. Cả a, b
D. Một đáp án khác

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho biết 3x (x-1) + x – 1 = 0. Giá trị của x là : A. 1 B. – 1/3 C. Cả a, b D. Một đáp án khác”

 1. Answer
  3x . (x – 1) + x – 1 = 0
  => 3x . (x – 1) + (x – 1) = 0
  => 3x . (x – 1) + (x – 1) . 1 = 0
  => (3x + 1) . (x – 1) = 0
  => $\left[\begin{matrix} 3x + 1 = 0\\ x – 1 = 0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 3x = 0 – 1\\ x = 0 + 1\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 3x = – 1\\ x = 1\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = – 1 : 3\\ x = 1\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{-1}{3}\\ x = 1\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {-1/3 ; 1}
  => $\text{Chọn}$ bbC

 2. Giải đáp:
   C . \quad \text{ Cả a , b } 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} 3x(x-1) +(x-1) =0 \\ \Leftrightarrow (3x+1)(x-1) =0 \\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x+1 =0\\x-1 =0\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-1}{3}\\x=1\end{array} \right.\\ \text{Vậy } x \in \Bigg\{ \dfrac{-1}{3} ; 1 \Bigg \} \end{array}$

Viết một bình luận