Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm ch

By Diệu Hằng

Toán Lớp 5: , Trong 120 tấn quặng có chứa 45% nhôm. Người ta trộn thêm 25 tấn quặng thì thu được 61,1 tấn nhôm. Hỏi trong 25 tấn quặng trộn thêm chứa bao nhiêu phần trăm nhôm?
Viết một bình luận