Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y =(a-1)x+3 a) tìm a để hàm số đồng biến trên R hàm số nghịch biến trên b) tìm a để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành

Toán Lớp 9: Cho hàm số y =(a-1)x+3
a) tìm a để hàm số đồng biến trên R hàm số nghịch biến trên
b) tìm a để đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4 khi đó vẽ đô thị hàm số với a vừa tìm được

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 
  +) Hàm số y = (a – 1)x + 3 đồng biến trên RR khi:
  a – 1 > 0
  ⇔ a > 1
  +) Hàm số y = (a – 1)x + 3 nghịch biến trên RR khi:
  a – 1 < 0
  <=> a < 1
  b) Vì đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 4
  ⇒ Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm (4; 0)
  ⇒ (4; 0) ∈ y = (a – 1)x + 3
  Thay x = 4 và y = 0 vào hàm số ta được:
  0 = (a – 1). 4 + 3
  <=> 0 = 4a – 4 + 3
  <=> 0 = 4a – 1
  <=> 4a = 1
  <=> a = 1/4
  Thay a = 1/4 vào hàm số ta được:
  y = (1/4 – 1)x + 3 = -3/4x + 3
  Vẽ đồ thị hàm số y = -3/4x + 3
  Cho x = 0 ⇒ y = -3/4. 0 + 3 = 0 + 3 = 3
  Cho y = 0 => 0 = -3/4x + 3 => -3/4x = -3 => x = 4
  => Đồ thị hàm số y = -3/4x + 3 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (0; 3) và (4; 0)

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-a-1-3-a-tim-a-de-ham-so-dong-bien-tren-r-ham-so-nghich-bien-tren-b-tim-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )