Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: giúp mik với các bạn ơi : Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 220C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 20C mỗi

Toán Lớp 6: giúp mik với các bạn ơi
: Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 220C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 20C mỗi phút.
Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt – 100C ?

Comments ( 2 )

 1. Phải giảm số độ là :
     220 – ( -100 ) = 320 ( độ )
  Phải mất số thời gian để tủ lạnh đông đạt -100C là :
     320 : 20 = 16 ( phút )
         Đáp số : 16 phút
    #mun

 2. Giải đáp:
   Mất 16 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 220C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 20C mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt – 100C ?
  Giải
  Phải giảm đi số nhiệt độ là:
  220- (-100)= 320 (độ C)
  Phải mất số phút để tủ dông đạt -100 độ C là:
  320:20= 16 ( phút)
  Đ/S: 16 phút
  Giả theo cách của bạn.
  Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2C mỗi phút. Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt – 10C ?
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )