Toán Lớp 9: Cho các hàm số y=2x+4;y=-x+1;y=-2x có đồn thị lần lượt là đường thẳng (d1),(d2),(d3) a,Chứng tỏ rằng các đường thẳng (d1),(d2),(d3) luô

By Cát Linh

Toán Lớp 9: Cho các hàm số y=2x+4;y=-x+1;y=-2x có đồn thị lần lượt là đường thẳng (d1),(d2),(d3)
a,Chứng tỏ rằng các đường thẳng (d1),(d2),(d3) luôn đi qua điểm M

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho các hàm số y=2x+4;y=-x+1;y=-2x có đồn thị lần lượt là đường thẳng (d1),(d2),(d3) a,Chứng tỏ rằng các đường thẳng (d1),(d2),(d3) luô”

 1. Phương trình hoành độ giao điểm $M$ giữa hai đồ thị hàm số $(d_1) và $(d_2):$
  $\quad 2x + 4 = -x + 1$
  $\Leftrightarrow 3x = -3$
  $\Leftrightarrow x = -1$
  $\Rightarrow y = 2$
  $\Rightarrow M(-1;2)$
  Kiểm tra vị trí $M$ so với đường thẳng $(d_3)$ bằng cách thay tọa độ của $M$ vào $(d_3)$ ta được:
  $2 = -2.(-1) \Leftrightarrow 2 = 2$ (đúng)
  $\Rightarrow M(-1;2)\in (d_3)$
  Vậy các đường thẳng $(d_1),(d_2),(d_3)$ luôn đi qua điểm $M(-1;2)$

  Trả lời

Viết một bình luận