Toán Lớp 9: Cho A = $\frac{căn x}{(căn x) – 3}$ TÌm x để A thuộc Z

By Hương

Toán Lớp 9: Cho A = $\frac{căn x}{(căn x) – 3}$
TÌm x để A thuộc Z

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho A = $\frac{căn x}{(căn x) – 3}$ TÌm x để A thuộc Z”

 1. Giải đáp:
   x=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} ĐKXĐ:x\geqslant 0;\ x\neq 9\\ A=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} -3} =\frac{\sqrt{x} -3+3}{\sqrt{x} -3} =1+\frac{3}{\sqrt{x} -3}\\ Để\ A\ nguyên\ \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{x} -3} \ nguyên\ \\ \Leftrightarrow \sqrt{x} -3\ \in \ Ư( 3) =\{\pm 1;\pm 3\}\\ \Leftrightarrow \sqrt{x} \in \{-2;-4;0;-6\} \ mà\ \sqrt{x} \geqslant 0\ \forall x\geqslant 0\\ \Leftrightarrow \sqrt{x} =0\Leftrightarrow x=0 \end{array}$

  Trả lời
 2. #huy
  ĐKXĐ:{(x>=0),(x\ne9):}
  A=(\sqrt{x})/(\sqrt{x}-3)
  =(\sqrt{x}-3+3)/(\sqrt{x}-3)
  =1+3/(\sqrt{x}-3)
  Để A\inZZ<=>3/(\sqrt{x}-3) là số nguyên 
  <=>\sqrt{x}-3\in Ư(3)={±1;±3}
  <=>\sqrt{x}\in{-2;-4;0;-6} mà \sqrt{x}>=0 AA x>=0
  <=>\sqrt{x}=0
  <=>x=0
   

  Trả lời

Viết một bình luận