Toán Lớp 7: Giúp em với ạ Cho $\Delta$ `ABC` cân tại `A` có `\hat{BAC}` `=` `20^o` . Tia phân giác của `\hat{ABC}`cắt cạnh `CA` tại `D` . Chứng mi

By Nhân

Toán Lớp 7: Giúp em với ạ
Cho $\Delta$ ABC cân tại A có \hat{BAC} = 20^o . Tia phân giác của \hat{ABC}cắt cạnh CA tại D . Chứng minh rằng chu vi của $\Delta$ BCD bằng AB

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Giúp em với ạ Cho $\Delta$ `ABC` cân tại `A` có `\hat{BAC}` `=` `20^o` . Tia phân giác của `\hat{ABC}`cắt cạnh `CA` tại `D` . Chứng mi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: HD (hình)
  Trên $ AB$ em lấy $ E $ sao cho $BDE = BDC = 60^{0}$
  $ => \Delta BDE = \Delta BDC (g.c.g) => BE = BC (1)$
  Trên $ AC$ em lấy $ F $ sao cho $FED = BDC = 80^{0}$
  $ => \Delta FDE = \Delta BDE (g.c.g) => EF = BE = BC; BD = FD(2)$
  $ => AEF = EAF = 20^{0} $
  $ => \Delta AEF$ cân $ F => AF = EF (3)$
  Từ $ (1); (2); (3) => BC = AF; BD = FD$
  Chu vi $ \Delta BCD = BC + BD + DC $
  $ = AF + FD + DC = AC = AB (đpcm)$
   

  toan-lop-7-giup-em-voi-a-cho-delta-abc-can-tai-a-co-hat-bac-20-o-tia-phan-giac-cua-hat-abc-cat-c

  Trả lời

Viết một bình luận