Toán Lớp 8: bài 7:chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm a) 10x^2 +3 b)(x-1)^2 + (x+2)^2 +5 c)x^2+ (y-2)^2 +0,2 Giúp mk với vote 5 saoo

By Hoài Hương

Toán Lớp 8: bài 7:chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm
a) 10x^2 +3
b)(x-1)^2 + (x+2)^2 +5
c)x^2+ (y-2)^2 +0,2
Giúp mk với vote 5 saoo

0 bình luận về “Toán Lớp 8: bài 7:chứng tỏ đa thức sau không có nghiệm a) 10x^2 +3 b)(x-1)^2 + (x+2)^2 +5 c)x^2+ (y-2)^2 +0,2 Giúp mk với vote 5 saoo”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  $10x^2+3$
  $10x^2≥0∀x$
  $⇒10x^2+3≥3>0$
  Vậy đa thức vô nghiệm
  b,
  $(x-1)^2+(x+2)^2+5$
  $(x-1)^2+(x+2)^2≥0∀x$
  $⇒(x-1)^2+(x+2)^2+5≥5>0$
  Vậy đa thức vô nghiệm
  c,
  $x^2+ (y-2)^2≥0∀x,y$
  $⇒x^2+ (y-2)^2 +0,2≥0,2>0$
  Vậy đa thức vô nghiệm 
   

  Trả lời
 2. Lời giải:
  a) 10x^2 +3
  Ta có : 10x^2>=0 forall x
  => 10x^2+3>=3>0 forall x
  -> Đa thức vô nghiệm 
  b) (x-1)^2 + (x+2)^2 +5
  Ta có : (x-1)^2>=0 forall x ; (x+2)^2>=0 forall x
  => (x+1)^2+(x+2)^2+5>=5>0 forall x
  -> đa thức vô nghiệm 
  c) x^2+ (y-2)^2 +0,2
  Ta có : x^2>=0 forall x ; (y-2)^2>=0 forall x
  => x^2+(y-2)^2+0,2>=0,2>0 forall x
  -> đa thức vô nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận