Toán Lớp 9: Cầu 6.(2 điểm)Cho phương trình -6x+m+4=01) a. (1,0 )Giải phương trình (1) khi m=1 b.(1,0)Tim m để phương trình (1) có hai nghiệm phân b

Toán Lớp 9: Cầu 6.(2 điểm)Cho phương trình -6x+m+4=01)
a. (1,0 )Giải phương trình (1) khi m=1
b.(1,0)Tim m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa mân
2020(x, +x,)-2021x,x, 2014

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  {x^2} – 6x + m + 4 = 0\\
  a)Khi:m = 1\\
   \Leftrightarrow {x^2} – 6x + 5 = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {x – 5} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow x = 1;x = 5\\
  Vậy\,x = 1;x = 5\,khi:m = 1\\
  b)\Delta ‘ > 0\\
   \Leftrightarrow 9 – m – 4 > 0\\
   \Leftrightarrow m < 5\\
  Theo\,Viet:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 6\\
  {x_1}{x_2} = m + 4
  \end{array} \right.\\
  2020.\left( {{x_1} + {x_2}} \right) – 2021.{x_1}{x_2} = 2014\\
   \Leftrightarrow 2020.6 – 2021.\left( {m + 4} \right) = 2014\\
   \Leftrightarrow m + 4 = \dfrac{{10106}}{{2021}}\\
   \Leftrightarrow m = \dfrac{{2022}}{{2021}}\left( {tmdk} \right)\\
  Vậy\,m = \dfrac{{2020}}{{2021}}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận