Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, biết BH = 1cm, CH =4cm. Tính AH, AC?

Toán Lớp 9: Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, biết BH = 1cm, CH =4cm. Tính AH, AC?

Comments ( 2 )

 1. Mình gửi ạ!
  Chúc bạn học tốt!
   

  toan-lop-9-cau-3-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-biet-bh-1cm-ch-4cm-tinh-ah-ac

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Độ dài AH là 
  AH ^2 = BH . CH  
  AH^2 = 1. 4
  AH = 2 cm
  Độ dài AC là 
  AC ^2 = BC . HC 
  AC ^2 = ( BH + CH ) . HC
  AC ^2 = 5 . 4 
  AC ^2 = 20 
  AC = 2√5 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân