Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 5. Một khối kim loại có thể tích 13,5cm3 nặng 94,5g. Hỏi khối kim loại cùng chất đó có thể tích 32,4 cm3 nặng bao nhiêu gam?

Toán Lớp 5: 5. Một khối kim loại có thể tích 13,5cm3 nặng 94,5g. Hỏi khối kim loại cùng chất đó có thể tích 32,4 cm3 nặng bao nhiêu gam?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khối kim loại có thể tích 1 cm³ nặng là:
      94.5:13.5=7 (g)
  Khối kim loại có thể tích 32,4 cm³ nặng là:
      7×32.4=226.8 (g)
            Đáp số: 226.8 gam 
      
   

 2. Khối kim loại có thể tích 1 cm³ nặng là:
      (g)
  Khối kim loại có thể tích 32,4 cm³ nặng là:
      7.32,4 (g)
            Đáp số:  gam 
      
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nhá!Cảm ơn bạn!
  @nphuongngan451

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh