Toán Lớp 9: Căn bậc ba của 729 bằng A. 9 B. -27 và 27 C. -9 D. -9 và 9

Toán Lớp 9: Căn bậc ba của 729 bằng
A. 9
B. -27 và 27
C. -9
D. -9 và 9

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Căn bậc ba của 729 bằng A. 9 B. -27 và 27 C. -9 D. -9 và 9”

Viết một bình luận