Toán Lớp 9: căn : x-2 căn x-1 bỏ căn -3=1

Toán Lớp 9: căn : x-2 căn x-1 bỏ căn -3=1

0 bình luận về “Toán Lớp 9: căn : x-2 căn x-1 bỏ căn -3=1”

 1. Giải đáp:$x = 26$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 1\\
  \sqrt {x – 2\sqrt {x – 1} }  – 3 = 1\\
   \Leftrightarrow \sqrt {x – 1 – 2\sqrt {x – 1}  + 1}  = 4\\
   \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {\sqrt {x – 1}  – 1} \right)}^2}}  = 4\\
   \Leftrightarrow \left| {\sqrt {x – 1}  – 1} \right| = 4\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt {x – 1}  – 1 = 4\\
  \sqrt {x – 1}  – 1 =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt {x – 1}  = 5\\
  \sqrt {x – 1}  =  – 3\left( {ktm} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow x – 1 = 25\\
   \Leftrightarrow x = 26\left( {tm} \right)\\
  Vậy\,x = 26
  \end{array}$

Viết một bình luận