Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: CÁC BẠN ƠI GIÚP MÌNH VỚI CÓ 1 CÂU THÔI (KO CẦN GIẢI THÍCH) Tìm x để P<1/2 (P= -3/căn x +3)

Toán Lớp 9: CÁC BẠN ƠI GIÚP MÌNH VỚI CÓ 1 CÂU THÔI (KO CẦN GIẢI THÍCH)
Tìm x để P<1/2 (P= -3/căn x +3)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0\\
  P < \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{ – 3}}{{\sqrt x  + 3}} – \dfrac{1}{2} < 0\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{ – 6 – \sqrt x  – 3}}{{2\left( {\sqrt x  + 3} \right)}} < 0\\
   \Leftrightarrow  – \sqrt x  – 9 < 0\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  >  – 9\left( {tm} \right)\\
  Do:\sqrt x  \ge 0
  \end{array}$
  Vậy $x \ge 0$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly