Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Để hoàn thành một công trình trong 13 ngày thì cần 40 công nhân. Hỏi muốn hoàn thành công trình đó trong 8 ngày thì cần thêm bao nhiêu

Toán Lớp 5: Để hoàn thành một công trình trong 13 ngày thì cần 40 công nhân. Hỏi muốn hoàn
thành công trình đó trong 8 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân? (Biết rằng sức làm việc của
mỗi công nhân là như nhau).

Comments ( 2 )

 1. Để hoàn thành công việc đó trong vào 1 ngày thì cần số công nhân là
  $ 13 x 40 = 520 $ ( công nhân )
  Để hoàn thành công việc đó trong vòng 8 ngày thì cần số công nhân là
  $ 520 : 8 = 65 $ ( công nhân ) 
  Cần thêm số công nhân để hoàn thành công việc trong vòng 8 ngày là 
  $ 65 – 40 = 25 $ ( công nhân ) 

 2. Answer
  $\text{1 công nhân xong công việc đó trong:}$
  13 xx 40 = 520 $\text{(ngày)}$
  $\text{Số công nhân để làm xong công việc đó trong 8 ngày là:}$
  520 : 8 = 65 $\text{(người)}$
  $\text{Cần thêm số người là:}$
  65 – 40 = 25 $\text{(người)}$
  $\text{Đáp số : 25 người}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung