Toán Lớp 9: Bathlift là một thiết bị y tế được thiết kế để trợ giúp việc sử dụng bồn tắm của những người già, tàn tật được dễ dàng hơn, giảm bớt ng

Toán Lớp 9: Bathlift là một thiết bị y tế được thiết kế để trợ giúp việc sử dụng bồn tắm của những người già, tàn tật được dễ dàng hơn, giảm bớt nguy cơ té ngã. Vừa qua một tổ chức y tế đã công bố nghiên cứu cho thấy sự gia tăng thương tích do người già, tàn tật té ngã vào bồn tắm. Để đối phó với sự gia tăng này, một công ty cung ứng sản phẩm y tế đã quyết định giảm giá cho một bathlift từ 450 USD xuống còn 375USD với hi vọng chỉ cần thu hồi lại vốn.Nếu chi phí tính bằng USD để sản xuất bathlift là M = 225n + 3,150, trong đó n là số bathlift sản xuất, thì công ty cần bán thêm bao nhiêu bathlift nữa ở mức giá mới để thu hồi vốn.

TRẢ LỜI

 1. Vì n là số ghế đã sản xuất nên tổng số tiền nếu bán hết là:
  n.375n
  225n+3150225n+3150 là số tiền (USD) đã dùng để sản xuất mà họ muốn lấy lại vốn
  Ta có:
  225n+3150=n375225n+3150=n375
  ⇔225n+3150=n.375⇔225n+3150=n.375
  ⇔375n−225n=3150⇔375n−225n=3150
  ⇔150n=3150⇔150n=3150
  ⇔n=21

  Trả lời

Viết một bình luận