Toán Lớp 9: Bài 4:Bạn Huy ở Việt Nam, bạn ấy đến Đức để hoàn thành chương trình học kỳ 1 năm thứ hai trong 6 tháng tại Đại học kỹ thuật Munich. Bạn

Toán Lớp 9: Bài 4:Bạn Huy ở Việt Nam, bạn ấy đến Đức để hoàn thành chương trình học kỳ 1 năm thứ hai trong 6 tháng tại Đại học kỹ thuật Munich. Bạn ấy cần đổi tiền từ đồng Việt Nam sang đồng Euro của châu Âu (đồng Euro). Huy thấy rằng tỉ lệ trao đổi giữa đồng Việt Nam và đồng Euro châu Âu là: 1 Euro = 26500 đồng. Huy đổi 200 triệu đồng Việt Nam ra đồng Euro theo tỉ lệ trên.
a) Số tiền Euro châu Âu mà Huy nhận được là bao nhiêu?
b) Khi trở về Việt Nam thăm nhà sau 6 tháng học, Huy còn lại 3200 Euro. Bạn ấy lại đổi ngược lại về đồng Việt Nam. Lưu ý rằng tỉ lệ trao đổi hiện thời đã thay đổi 1 Euro = 27000 đồng. Huy sẽ nhận được bao nhiêu đồng Việt Nam theo tỉ lệ này?
Cần gấp nha mn trước 5h chiều nay

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Bài 4:Bạn Huy ở Việt Nam, bạn ấy đến Đức để hoàn thành chương trình học kỳ 1 năm thứ hai trong 6 tháng tại Đại học kỹ thuật Munich. Bạn”

 1. a) Số tiền theo đồng  Euro châu Âu mà Huy nhận được là
             200 000 000 : 26 500 = 7547 (euro)
  b,Huy sẽ nhận được số tiền là :
         3 200 . 27 000 = 86 400 000 (đồng )
   

 2. Trả lời bạn nè:
                                                                     Bài giải:
                            a) Số tiền Euro Châu Âu mà Huy nhận được là:
                                        200000000 : 26500= 7547 ( Euro )
                            b) Huy sẽ nhận được số đồng Việt Nam là:
                                         3200 x 27000= 86400000 ( đồng )
                        _________________________________________________________________________
  OK  NHA BẠN, NHỚ VOTE 5* + CTLHN NHA.^^.

Viết một bình luận