Toán Lớp 5: 6/7 + 7/6 + 1 + 1/4 =? giải thích hẳn hoi nhé #hcs

Toán Lớp 5: 6/7 + 7/6 + 1 + 1/4 =?
giải thích hẳn hoi nhé
#hcs

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 6/7 + 7/6 + 1 + 1/4 =? giải thích hẳn hoi nhé #hcs”

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :}
  6/7 + 7/6 + 1 + 1/4
  = (6xx24)/(7xx24) + (7xx28)/(6xx28) + 1 + (1xx42)/(4xx42) text{[ MSC : 168 ]}
  = 144/168 + 196/168 + 168/168 + 42/168
  = (144+196+168+42)/168
  = 275/84 .
  @ Muối

Viết một bình luận