Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Bài 1: Chủ một cửa hàng nhỏ đầu tư kinh doanh sản xuất thiệp với số vốn ban đầu là 10 triệu đồng, mỗi chiếc thiệp sau khi xuất xưởng đư

Toán Lớp 9: Bài 1: Chủ một cửa hàng nhỏ đầu tư kinh doanh sản xuất thiệp với số vốn ban đầu là 10 triệu đồng, mỗi chiếc thiệp sau khi xuất xưởng được bán ra với giá 25.000 đồng
a/ Gọi y (ngàn đồng) là số tiền lời (hoặc lỗ) của cửa hàng khi bán x chiếc thiệp. Lập hàm số y theo x
b/ Hỏi cần phải bán bao nhiêu chiếc thiệp mới có thể thu hồi vốn ban đầu

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) y=25000x-10\ 000\ 000
  b) 400 chiếc thiệp 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Vốn ban đầu 10\ 000\ 000 đồng
  $y $ (ngàn đồng) là số tiền lời (hoặc lỗ) của cửa hàng khi bán $x$ chiếc thiệp
  Số tiền thu được khi bán x chiếc thiệp là: 25000x (đồng)
  Hàm số y theo x là:
  \qquad y=25000x-10\ 000\ 000
  $\\$
  b) Để thu hồi vốn ban đầu thì:
  \qquad y=0
  <=>25000x-10\ 000\ 000=0
  <=>25000x=10\ 000\ 000
  <=>x=400 (chiếc thiệp)
  Vậy cần phải bán $400$ chiếc thiệp mới có thể thu hồi vốn ban đầu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )